krossprodukter

MSGK producerar och levererar bergkross­produkter för alla behov

I vårt sortiment av bergkrossprodukter finns alla möjliga varianter och grovlekar för t.ex. vägbyggen, stensättning, dränering, grundläggning och fyllnadsmaterial.

Nedan visar vi vårt sortiment. Du kan med fördel använda vår åtgångskalkylator för hjälp med att räkna ut åtgången. Du behöver ange längd, bredd och djup på ytan som ska fyllas. Beställningen gör du i ton. Om du vet antal M3 du behöver kan du ange det så konverteras värdet till ton.

Välkommen med din beställning!

Ring oss om du har frågor, saknar en produkt eller vill beställa per telefon.

060 - 56 24 95

MSGK tillverkar bergkrossprodukter i Sundsvall Kvissleby

Stenmjöl

0-4 mm Stenmjöl

Stenmjöl 0-4 mm

0-4 stenmjöl padda vibbra

Stenmjöl 0-4 mm rekommenderas till:

Plattsättning, stenläggning och som skyddsfyllning

0-16 slitlager

0-8 mm Stenmjöl

Stenmjöl 0-8 mm

0-8 stenmjöl padda vibbra

Stenmjöl 0-8 mm rekommenderas till:

Justering och hårdgörning av gångbanor, garageinfarter, körytor och vid plattsättning.

0-16 mm Slitlager

0-16 slitlager

0-16 mm slitlager

Användningsområde

Denna krossprodukt används huvudsakligen som väggrus

0-32 mm Bärlager

0-32 bärlager

0-32 mm bärlager

Användningsområde

Denna krossprodukt rekommenderas till bärlager i vägar och planer.

0-90 mm Förstärknings­lager

0-90 förstärkningslager

0-90 mm förstärknings­lager

Användningsområde

Denna krossprodukt rekommenderas till förstärkningslager i vägar och planer.

0-150 mm Bergkross

Bergkross 0-150 mm

0-150 mm bergkross

Användningsområde

Grovt förstärkningslager för större lagertjocklekar.

Matjord

Matjord

Matjord

Användningsområde

Matjord för plantering och trädgårdsanläggning

Sand

Fyllnadssand

Fyllnadssand 0-8 mm

Användningsområde

Används till dränering, packsand plattsättning och som fyllnad.

MAKADAM

Användningsområden

4-8 Makadam används mestadels som halkbekämpning.

Användningsområden

8-16 Makadam rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen och som överyta på garageplaner.

Användningsområden

16-32 Makadam. Krossprodukten rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen.

Användningsområden

32-64 Makadam. Den här krossprodukten rekommenderas till ytlager för gårdsplaner, dräneringar m.m.